Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De combinatie van achiefonderzoek en publiekspresentaties leidt als vanzelf tot het verkennen van en reflectie op museologische vraagstukken. Publiekspresentaties komen in allerlei formats voor, maar in de museale praktijk geldt de tentoonstelling als belangrijkste vehikel om historisch materiaal aan een publiek te tonen.

Tentoonstellingen zijn in staat richting te geven aan het eigentijdse debat door de bredere culturele context van de discipline te verkennen. De specifieke opzet van een tentoonstelling houdt vaak al een boodschap in. Zo draagt een wereldexpo het idee uit van een mondiale conditie en impliceert een tentoonstelling van architectuurtekeningen een archief dat tevens een institutioneel geheugen vormt. Op internationale biënnales is vaak nog een ander tentoonstellingsformat te zien: de tentoonstelling als onderzoeksinstallatie. Archief, onderzoek, tentoonstellingen en publiek zijn met elkaar verbonden in de productie van nieuwe kennis en waarden.

Maar wat voor soort kennis en waarden produceren tentoonstellingen eigenlijk, van de analyse van historisch materiaal tot speculaties over de toekomst? Waar en wie is het publiek? Wat betekent het voor de staat van de architectuur dat tentoonstellingen worden gebruikt als onderzoeksmedium – en wat vertelt dit ons over de toekomst van de architectuurdiscipline? Het Jaap Bakema Study Centre verkent deze vragen in diverse settings, vaak in samenwerking met internationale partners.


1:1
Volume #44, July 2015

Deze publicatie is samengesteld door het Jaap Bakema Study Centre als reflectie op de installaties van Andreas Angelidakis en Inside Outside / Petra Blaisse, geproduceerd door Het Nieuwe Instituut als onderdeel van het tentoonstellingsprogramma 2015. Met bijdragen van Floor van Ast, Guus Beumer, Dirk van den Heuvel, Marten Kuijpers, Andreas Angelidakis, Petra Blaisse, Hetty Berens en Patrick Healy.