Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Jaap Bakema Study Centre

Onderzoeksplatform

Het Jaap Bakema Study Centre is eind 2013 opgericht door Het Nieuwe Instituut en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft om samen met derden wetenschappelijk onderzoek op het gebied van architectuur en stedenbouw te entameren. De collecties van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw vormen de basis voor een onderzoeksprogramma dat gesitueerd is op het snijvlak van geavanceerd historisch en theoretisch onderzoek en urgente maatschappelijke kwesties. De activiteiten zijn onderverdeeld in meerdere langlopende projecten.

Bij de start is allereerst ingezet op de zichtbaarheid en bruikbaarheid van de Rijkscollectie voor academisch onderzoek en publiekspresentaties. Dat leidde onder andere tot de tentoonstelling Structuralisme met Herman Hertzberger en een bijdrage aan de Architectuurbiënnale in Venetië over de ‘open samenleving’ van Jaap Bakema. Inmiddels heeft het programma zich zowel verbreed als verdiept met internationaal PhD onderzoek, het NWO project The Critical Visitor en met toonaangevende, jaarlijkse congressen, op basis van (internationale) samenwerkingspartners, zoals het Gulbenkian Museum in Lissabon waarmee onlangs de tentoonstelling Art on Display 1949-69 is ontwikkeld.

Het Jaap Bakema Study Centre beschikt over een academische adviesraad met als leden Tom Avermaete (ETH Zürich), Hetty Berens (HNI), Maristella Casciato (Getty Institute), Carola Hein (TU Delft) en Georg Vrachliotis (TU Delft).

Jaap Bakema

Het studiecentrum is vernoemd naar architect Jaap Bakema (1914-1981), een internationaal vooraanstaand en maatschappelijk betrokken Nederlandse architect. Bureau Van den Broek en Bakema – waarvan het archief is opgenomen in de collectie van Het Nieuwe Instituut – was verantwoordelijk voor enkele van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse projecten, zoals de Lijnbaan in Rotterdam. Jaap Bakema was tevens hoogleraar aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In het kader van de veertiende architectuurbiënnale van Venetië hebben Het Nieuwe Instituut en het Jaap Bakema Studiecentrum de Nederlandse inzending in het Rietveldpaviljoen verzorgd onder de titel Open: A Bakema Celebration. Onderdeel daarvan was een eigentijdse ‘Post Box for the Open Society’, een online platform voor architecten en ontwerpers om nieuwe ideeën voor de open samenleving uit te wisselen.