Scroll en ontdek Jaap Bakema Study Centre

Het Jaap Bakema Study Centre komt voort uit een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het Nieuwe Instituut beheert een van de grootste architectuurcollecties ter wereld, de Technische Universiteit Delft heeft een internationale reputatie verworven met vooraanstaand onderzoek op het gebied van architectuur. Samenwerking biedt beide organisaties de mogelijkheid om te profiteren van elkaars expertise, bronnen en netwerken. Het eerste gezamenlijke onderzoeksprogramma is een breed opgezet onderzoek naar de geschiedenis en de actuele relevantie van het Nederlandse Structuralisme. Het Jaap Bakema Study Centre is gevestigd in Het Nieuwe Instituut en staat onder leiding van Dirk van den Heuvel, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Podium voor onderzoeksresultaten

Het Nieuwe Instituut en de TU Delft versterken elkaar in het verder uitbouwen van de kennisinfrastructuur die gericht is op innovatie, kennisuitwisseling en –export. Het historische materiaal uit het archief van Het Nieuwe Instituut zal nadrukkelijk een rol spelen in actueel onderzoek en bij publieke discussies. Het onderzoek van de TU Delft profileert de collectie van het Nieuwe Instituut binnen een internationaal wetenschappelijk netwerk. Het Nieuwe Instituut geeft op zijn beurt een podium aan de onderzoeksresultaten van de TU Delft en deelt die met een gevarieerd publiek. Ook samenwerking op het gebied van collectiebeheer en digitalisering behoort tot de mogelijkheden.

Nederlands structuralisme

Het eerste gezamenlijke onderzoeksprogramma is een breed opgezet onderzoek naar de geschiedenis en de actuele relevantie van het Nederlandse structuralisme, een stroming die de menselijke maat terug wilde brengen in de architectuur. Daarin speelt de waardering van erfgoed een rol, in relatie tot hergebruik en transformatie van naoorlogse tuinsteden en jaren ‘70 woonwijken. Het onderzoek zal leiden tot diverse publicaties, tentoonstellingen en congressen. Een eerste publiekspresentatie betrof de dubbeltentoonstelling Structuralisme in samenwerking met Herman Hertzberger.

Actueel

Jaap Bakema and the Open Society

Februari 2018

Jaap Bakema and the Open Society is het eerste uitvoerige werk over deze Nederlandse architect en diens ideeën en idealen met betrekking tot de samenleving. In het boek wordt zowel internationaal geprezen als minder bekend werk belicht aan de hand van teksten en nieuwe vertalingen, aangevuld met rijk beeldmateriaal uit archieven van oa Het Nieuwe Instituut en Architectenbureau Broekbakema. Het boek bevat interviews met tijdgenoten die in verschillende situaties met Bakema hebben samengewerkt, en essays waarin op kritische wijze wordt ingegaan op de sociale aspecten van zijn werk en de context waarin die tot stand kwamen. Jaap Bakema and the Open Society wordt uitgegeven door Archis en is samengesteld onder redactie van Dirk van den Heuvel.

Congres Aldo en Hannie van Eyck

28-30 november 2018

Aldo en Hannie van Eyck vormden een van de meest bijzondere architectenechtparen in de tweede helft van de twintigste eeuw. In hun onvermoeibare streven naar vernieuwing van de moderne architectuur zochten zij naar ruimte voor verbeelding waarin de mens centraal staat. De stad, het kind en de kunstenaar waren tegelijk inspiratiebron en opdrachtgever. Sleutelwerken zijn het Burgerweeshuis, het Sonsbeek beeldenpaviljoen, het Moederhuis en de meer dan 700 speeltuinen in Amsterdam. Om hun moeilijk te overschatten bijdrage aan de Nederlandse architectuur te vieren zal het Jaap Bakema Study Centre van 28 t/m 30 november een congres wijden aan hun leven en werk. Een Call for Papers volgt in juni.