Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Jaap Bakema (1914–1981), naamgever van het Study Centre, was toonaangevend architect van de naoorlogse moderne architectuur, zowel binnen de avant-garde van de CIAM als binnen de opvolger daarvan, Team 10. Hij wilde bouwen aan een open samenleving: democratisch, egalitair en inclusief. Hij vond dat architectuur moest bijdragen aan de emancipatie van de massa en tegelijkertijd ruimte moest bieden voor de ontwikkeling van de individuele burger.

In het idee van 'bouwen voor een open samenleving' van Bakema komen relevante vraagstukken samen: de rol van de overheid in relatie tot ruimtelijke planning, de relatie tussen het architectonisch ontwerp en de gebruikers, en de ruimte voor een collectieve en individuele identiteit in een gedemocratiseerde massa-samenleving. Hoewel de maatschappelijke achtergrond van Bakema’s idee – die van de wederopbouw en de verzorgingsstaat – vandaag de dag geheel anders is, zijn de vraagstukken die Bakema aan de orde stelde opnieuw actueel: thema’s als inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid zijn nog altijd belangrijke onderwerpen in debatten over de stad en over architectuur.
 

Jaap Bakema and the Open Society
Publicatie

Jaap Bakema and the Open Society is het eerste uitvoerige werk over deze Nederlandse architect en diens ideeën en idealen met betrekking tot de samenleving. In het boek wordt zowel internationaal geprezen als minder bekend werk belicht aan de hand van teksten en nieuwe vertalingen, aangevuld met rijk beeldmateriaal uit archieven van oa Het Nieuwe Instituut en Architectenbureau Broekbakema. Het boek bevat interviews met tijdgenoten die in verschillende situaties met Bakema hebben samengewerkt, en essays waarin op kritische wijze wordt ingegaan op de sociale aspecten van zijn werk en de context waarin die tot stand kwamen. Jaap Bakema and the Open Society wordt uitgegeven door Archis en is samengesteld onder redactie van Dirk van den Heuvel.

Post Box for the Open Society
Online platform

‘Post Box for the Open Society’ is een online platform voor architecten en ontwerpers om nieuwe ideeën voor de open samenleving uit te wisselen.