Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

PhD programma

Call for PhD proposals: Architecture and Democracy: Institutions

Het Jaap Bakema Study Centre, de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en Het Nieuwe Instituut nodigen kandidaten uit een voorstel in te dienen als bijdrage aan het PhD programma Architecture and Democracy. In dit programma staat de vraag centraal hoe in de tweede helft van de 20e eeuw architectuur en stedenbouw een rol hebben gespeeld in het representeren, belichamen en ondersteunen van democratie. Het onderwerp van deze tweede call for proposals is Architecture and Democracy: Institutions. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 16 mei 2022.

Call for PhD proposals: Architecture and Democracy

Kandidaten die geïnteresseerd zijn en gekwalificeerd om onderzoek op PhD-niveau uit te voeren, konden reageren op een Call for Proposals. Lees hier de oproep terug. 

Interview PhD kandidaat Íñigo Cornago Bonal
(Engels)
Interview met Íñigo Cornago Bonal, PhD kandidaat Architectuur en Democratie. In zijn onderzoek bestudeert Íñigo de rol van bewoners bij het vormgeven van het hedendaagse huisvestingssysteem en hun impact op ruimtelijke rechtvaardigheid.
Interview PhD kandidaat Burcu Köken
(Engels)

Interview met Burcu Köken, PhD kandidaat Architectuur en Democratie. Centraal in haar onderzoek staat de studie van de architectuurtijdschriften Forum, RIBA Journal en Mimarlık tussen 1960-1980, en hoe deze zich verhouden tot de ontwikkeling van verschillende sociale programma's tijdens de naoorlogse periode.

Conferentie Architectuur en Democratie

Jaarlijkse Jaap Bakema conferentie 2019

Architecture and Democracy 1965-1989: Urban Renewal, Populism and the Welfare State
Proceedings

Proceedings van de 6de jaarlijkse conferentie van het Jaap Bakema Study Centre, over de rol van architectuur en stedenbouw bij het representeren, bevorderen en belichamen van democratische idealen in de periode 1965-1989. Hoe droeg architectuur bij aan een nieuw, zij het wankel, evenwicht tussen overheidsplanning en burgeremancipatie?

Call for Papers
(Engels)

Academici en professionals uit het architectuurveld werden uitgenodigd om hun abstracts voor de conferentie in te dienen aan de hand van een Call for Papers.