Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Jaap Bakema Study Centre faciliteerde het vijfde thematische congres van het European Architecture History Network, The Tools of the Architect, in samenwerking met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het congres, gehouden van 22 tot 24 november 2017, verplaatste zich op 23 november naar Het Nieuwe Instituut, waar een reeks papers werd gepresenteerd en Michiel Riedijk de keynote-lezing gaf.

The Tools of the Architect

Architecten zijn voor activiteiten zoals tekenen, schrijven en bouwen altijd afhankelijk geweest van de kracht van bepaalde gereedschappen: van praktische instrumenten zoals meetlatten, tekenschaatsen, kompassen, linialen en potloden tot conceptuele gereedschappen zoals werktekeningen, collages, fotografische studies, infographics, diagrammen, mallen en massamodellen. Met de technische vooruitgang is ook de gereedschapskist van de architect veranderd en uitgebreid. Tegenwoordig hebben architecten een buitengewoon scala aan verfijnde gereedschappen tot hun beschikking, maar vertrouwen ze tegelijkertijd nog steeds op dezelfde gereedschappen die hun 18e- en 19e-eeuwse collega’s ook al gebruikten. Werktekeningen, potloden en overtrekpapier zijn nog altijd in de studio van de ontwerper te vinden, terwijl hun rol en mogelijkheden aan het veranderen zijn.

Architecten houden zich altijd bezig met nieuwe gereedschappen. De zoektocht naar het meest geschikte en adequate gereedschap om ontwerpideeën uit te drukken, te testen en over te brengen houdt nooit op. Architecten maken gebruik van gereedschappen uit andere disciplines zoals kunst, historiografie, sociologie, filosofie, computerwetenschappen en techniek. Het gereedschap van de architect is uitgegroeid tot een intensief onderzoek naar de confrontatie tussen architectuur en andere disciplines.

Door de eeuwen heen hebben nieuwe uitvindingen en innovaties van gereedschappen het niet alleen mogelijk gemaakt om antwoorden te vinden op vragen over hoe we de gebouwde omgeving kunnen analyseren en representeren, maar ook hebben zij nieuwe vormen van ontwerpen en bemiddelen voortgebracht. Met de uitvinding van de ellipspas in de 19e-eeuw, konden architecten elliptische ruimtes zeer nauwkeurig tekenen. In de 20e en 21e eeuw, met de opkomst van computergestuurde tekensoftware, ontstonden nieuwe opvattingen over en constructie van complexe geometrie. Nieuwe gereedschappen beïnvloeden voortdurend de verbeelding, het karakter en de eigenschappen van architecturale projecten.

Deze conferentie richtte zich op de veranderende praktische en conceptuele gereedschappen van de architect en het effect dat zij hebben op de logos en praxis van de architectuur. De conferentie omvatte drie thematische lijnen:

  • The Tools of the Architect (de gereedschappen van de architect)
  • The Tools of Analysis (de hulpmiddelen om architectuur en de gebouwde omgeving te bestuderen)
  • The Tools of Intervention (de hulpmiddelen om te kunnen interveniëren in de gebouwde omgeving)

Meer informatie over het congres en het programma vindt u op de conferentie-website.

Jaarlijkse Congres-reeks van het Jaap Bakema Study Centre

Elk jaar organiseert het Jaap Bakema Study Centre een congres waarin academici en onderzoekers bijeenkomen om na te denken over een onderwerp gerelateerd aan het doorlopende onderzoek van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de collecties van Het Nieuwe Instituut.

De laatste editie, ‘Between Paper and Pixels, Transmedial Traffic in Architectural Drawing’, was gewijd aan architecturale tekeningen en actuele ontwikkelingen op het gebied van digitale media en archieven, met een keynote-lezing door de Britse architect Will Alsop. In 2016 ging het jaarlijkse congres, met de titel ‘Research on Display, The Architectural Exhibition as a Motor for Knowledge Production’, over tentoonstellingsmaken en architecturaal onderzoek, met een keynote-lezing door Maarten Gielen van het Brusselse bureau Rotor. De eerste editie, ‘Bakema and the Open Society’, vond plaats in Venetië tijdens de afsluiting van de Nederlandse presentatie tijdens de Biënnale van Venetië, waar werk van Jaap Bakema te zien was en zijn ideeën over architectuur, de verzorgingsstaat en het idee van de open maatschappij uiteen werden gezet.

European Architectural History Network

Het European Architectural History Network, in 2005 opgericht, ondersteunt onderzoek en educatie door een publiek platform te bieden voor de uitwisseling en verspreiding van kennis over architectuurgeschiedenissen. Het netwerk, dat in Europa gevestigd is, staat open voor architectuurhistorici en –academici uit verwante kennisvelden en uit alle landen.

Michiel Riedijk

Michiel Riedijk (1964) is samen met Willem Jan Neutelings Partner en Hoofdarchitect van Neutelings Riedijk Architects in Rotterdam. Het werk van Neutelings Riedijk Architects vergaarde internationale bekendheid door vele publicaties in de wereldwijde pers. Projecten die het bureau realiseerde, zoals het Museum aan de Stroom in Antwerpen, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam, het Walterboscomplex in Apeldoorn, het Minnaertgebouw in Utrecht en de Sphinxes in Huizen, werden in architectuurtijdschriften van over de wereld beschreven en ontvingen verschillende prijzen en nominaties. Michiel Riedijk is sinds 2017 hoogleraar Publieke Gebouwen aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

datum
22/11/2017
tot
24/11/2017
taal
Engels
 
locatie

Faculteit Bouwkunde, TU Delft
& Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam