Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Open: A Bakema Celebration

Het Nederlands paviljoen staat onder het gedeeld curatorschap van Guus Beumer (Het Nieuwe Instituut) en Dirk van den Heuvel (TU Delft en Jaap Bakema Study Centre). De tentoonstelling Open: A Bakema Celebration gaat over het werken aan de open samenleving en stelt vragen over de rol die architecten en burgers bij de totstandkoming hiervan kunnen spelen.

De basis van de presentatie wordt gevormd door het werk en ideeën van architect Jaap Bakema (1914-1981). Zijn uitgesproken ideeën voor de open samenleving en zijn verdiensten om architectuur in het hart van het politieke en culturele debat over de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving te plaatsen, zijn in de huidige tijd – die vraagt om herformulering van de rol van architecten, overheid en markt – meer dan ooit relevant en inspirerend. Beumer en Van den Heuvel brengen verslag uit van de eerste reacties naar aanleiding van de opening en gaan nader in op de Nederlandse inzending.

A Clockwork Jerusalem

De andere gastspreker is Wouter Vanstiphout, die namens Crimson Architectural Historians in samenwerking met FAT Architecture de inzending voor het Britse paviljoen gestalte heeft gegeven. De tentoonstelling A Clockwork Jerusalem onderzoekt de wisselwerking tussen het internationale modernisme en de traditionele romantische Britse architectuur met zijn fascinatie voor technologie en design fictie. Het zwaartepunt van deze tentoonstelling ligt bij de hoogtijdagen van dit Brits modernisme: het moment waarop de sociale, politieke en architectonische ambities op hun top waren en vervolgens onherroepelijk ineenstortten. Een keur aan grootschalige projecten toont aan dat architectuur destijds ook in Groot-Brittannië centraal werd gesteld bij het realiseren van de nieuwe ideale samenleving. Dit gebeurde op een manier die vandaag de dag ondenkbaar zou zijn.

De raakvlakken tussen de thematieken van de beide paviljoens, het Nederlandse ideaal van de open samenleving en de opbouw van de Britse verzorgingsstaat, vormen het startpunt voor een publiek gesprek.

Voor meer informatie over de tentoonstellingen kunt u onderstaande websites bezoeken:
hetnieuweinstituut/open-bakema-celebration
open.jaapbakemastudycentre.nl
crimsonweb.org

datum
19/06/2014
tijd
20:00 – 21:30