Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De serie The Queer Salon werpt een kritische blik op geïnstitutionaliseerde erfgoedruimtes voor ‘insiders’, zoals nationale archieven en collecties, en hun toegankelijkheid voor ‘outsiders’, voor ‘kritische bezoekers’, om op die manier de praktijk van institutionalisering en canonisering open te breken. Met een aantal gasten praten we over inclusiviteit en toegankelijkheid in de erfgoedsector. Zijn er blinde vlekken en hiaten te herkennen binnen de huidige erfgoedpraktijk?

Vanwege de pandemie werd de eerste sessie van The Queer Salon uitgesteld. Helaas zijn we door de aanhoudende maatregelen gedwongen de uitgestelde aftrap van de serie online te organiseren: een warming up met gesprekken met speciale gasten en een keynotelezing door architect en queertheoreticus Olivier Vallerand, de auteur van Unplanned Visitors, Queering the Ethics and Aesthetics of Domestic Space. Een eerste evenement op locatie staat gepland voor de tweede helft van het jaar.

Terugkijken: gesprek met gasten en keynote van Olivier Vallerand.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Olivier Vallerand

Olivier Vallerand spreekt over de relatie tussen queer theory en de gebouwde omgeving, met speciale aandacht voor tentoonstellingen en de ontwerppraktijk, het thema van zijn onlangs verschenen boek Unplanned Visitors: Queering the Ethics and Aesthetics of Domestic Space. Vallerand is universitair docent aan het Herberger Institute for Design and the Arts van de Arizona State University. Hij promoveerde in de architectuur aan de McGill University en werkte als docent aan de Université Laval, UQAM en de University of California, Berkeley, waar hij daarnaast postdoctoraal onderzoek deed. Als architect was Vallerand eerder werkzaam voor bureaus in Washington D.C., Los Angeles, Montreal en Quebec, en momenteel heeft hij zijn eigen op installaties gerichte praktijk.

In zijn onderzoek richt hij zich op identiteitskwesties en hun relatie tot het ontwerp en de beleving van de gebouwde omgeving, queer en feministische benaderingen van ontwerponderwijs, en alternatieve ontwerppraktijken. Unplanned Visitors: Queering the Ethics and Aesthetics of Domestic Space reconstrueert de grondslag van queer commentaren op de ruimte door de weergave van het huiselijk leven in hedendaagse kunst en architectuur te analyseren, en onderzoekt de mogelijkheden van queer theory voor het begrijpen en ontwerpen van de gebouwde omgeving. Voortbouwend op baanbrekende feministische werken onderzoekt Vallerand hoe queer commentaren hun vraagtekens zetten bij de relatie tussen identiteit en architectuur. Unplanned Visitors biedt een uitdaging voor de traditionele architectuurtheorie en -geschiedenis, en pleit voor een hernieuwde, inclusievere ethiek, waarin architectuur en design zo nodig maatschappelijke en politieke machtsstructuren expliciet aan de kaak stellen.

The Critical Visitor

De serie The Queer Salon is een onderdeel van het project The Critical Visitor, dat wordt gesponsord door het Smart Culture-programma van NWO. Dit project onderzoekt hoe erfgoedinstellingen in hun organisatie, collectie en tentoonstellingsruimte een vorm van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen die tegemoetkomt aan de pluriforme eisen van de hedendaagse ‘kritische bezoeker’. Tegelijk met de Queer Salon-serie biedt het project een programma met veldlaboratoria en archiefinteracties. The Critical Visitor staat onder leiding van Eliza Steinbock (Universiteit Leiden), Hester Dibbits (Reinwardt Academie, Erasmus Universiteit) en Dirk van den Heuvel (TU Delft, Het Nieuwe Instituut); aan het project werkt een consortium van vijftien nationale erfgoedpartners mee.

Het Nieuwe Instituut beheert de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw en is een van de initiatiefnemers van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Sinds de oprichting in 2013 experimenteert Het Nieuwe Instituut binnen zijn door de overheid gefinancierde taak als erfgoedinstelling met nieuwe, discursieve formats. In de wereld van architectuur en design is – in tegenstelling tot in de kunsten, de media en de cultuurwetenschappen – een queer en intersectioneel perspectief nog sterk onderontwikkeld. Daarin ligt dan ook een ambitie die The Queer Salon nastreeft in samenwerking met het consortium van academische en culturele partners van The Critical Visitor

datum
11/02/2021
tijd
14:00 – 17:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut Online
 

toegang

Gratis

Lees ook