Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op 9 juni gaf Professor M. Christine Boyer (Princeton University, USA) een lezing over de open samenleving en de relatie tussen architectuur, planning en democratie in de 20e eeuw. Aansluitend volgde een gesprek naar aanleiding van het tijdschrift Footprint #16 over commons (nieuwe vormen van gemeenschappelijk initiatief) en de stedelijke omgeving.

Open Societies, Common Spaces

Ontwikkelingen als open source-stedenbouw en de opkomst van de ‘commons’ (nieuwe vormen van gemeenschappelijk initiatief) nodigen uit om opnieuw na te denken over de grenzen van het publieke en private domein en de betekenis van burgerschap. De genoemde praktijken bieden alternatieven voor sociale modellen en het gebruik van de stedelijke ruimte. Ze bieden weerstand tegen het grootkapitaal dat wereldwijd onder de noemer van ‘creative cities’ de stedelijke ruimte monopoliseert. Maar hoe toegankelijk zijn deze gemeenschappelijke ruimtes? Hoe staan de ‘commons’ tegenover het idee van een inclusieve, open samenleving? En hoe verhouden ze zich precies tot de logica van de ‘creative class’?

Programma

  • Lezing Professor M. Christine Boyer over de historische achtergronden en dilemma’s van de open samenleving in relatie tot vraagstukken omtrent architectuur en planning
  • Gesprek met Heidi Sohn en Stavros Kousoulas naar aanleiding van het verschijnen van het speciale door hen samengestelde nummer van het tijdschrift Footprint #16 over de commons en de stedelijke omgeving

Sprekers

Professor M. Christine Boyer is gespecialiseerd in de geschiedenis van de stad, stedenbouw en computerwetenschappen. Sinds 1991 is ze als professor verbonden aan de Princeton University. Eerder doceerde ze aan Cooper Union, Columbia University en Harvard University. Van haar hand verschenen onder meer The City of Collective Memory (Cambridge, The MIT Press, 1994) en CyberCities (New York, Princeton Architectural Press, 1996). 

Heidi Sohn en Stavros Kousoulas zijn verbonden aan de leerstoel Architectuurtheorie van de TU Delft. Footprint, Delft Architecture Theory Journal  is een online peer-reviewed tijdschrift dat sinds 2007 verschijnt (footprintjournal.org).

Jaap Bakema Study Centre

De avond bouwde voort op de thematiek van de Nederlandse inzending voor de architectuurbiënnale van Venetië 2014 Open: A Bakema Celebration en is onderdeel van het meerjarig onderzoek van het Jaap Bakema Study Centre naar structuralisme, de verzorgingsstaat en de open samenleving. Na de tentoonstelling over Herman Hertzberger en het Nederlands Structuralisme uit 2014, staat er voor het najaar van 2016 een tweede tentoonstelling gepland. Daarin zullen de interdisciplinaire aspecten van het structuralisme, van architectuur tot en met systeemtheorieën, in een internationale context worden belicht.

datum
09/06/2015
tijd
20:00 – 22:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Rotterdam