Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Invented from Copies

Met Ellen Smit
Pecha Kucha Zaterdag 10 september, 15.00 - 16.00 (niet online) 

Conservator van Het Nieuwe Instituut Ellen Smit bespreekt in kort bestek het onderzoek naar de analoge reproductie. De Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw bevat naast museale, handgetekende ‘originele’ ontwerpen ook een enorme hoeveelheid kopieën en reproducties. Invented from Copies is een onderzoeksproject in het kader van Architectuur Dichterbij waarin een specifieke materialiteit van het archief centraal staat: de architectonische reproductie. Hoe verhouden de verschillende reproductietechnieken, zoals de blauwdruk en de witdruk, zich tot het ontwerpproces en de ontwerpcultuur? 

ICAM 2022

De ICAM-conferentie 2022 wordt georganiseerd door het Architectuurmuseum van de Technische Universiteit van München, en vindt plaats van 6 tot 11 september 2022. Het programma bevat vijf conferentiesessies; over architectuurarchieven in Azië, de impact van architectuurmusea op de discipline architectuur, de status en rol van films in architectuurarchieven en elkaar versterkende onderzoeksmethoden. De vijf sessies worden in hybride vorm gehouden, waardoor online deelname mogelijk is. Meer informatie op de website van ICAM

datum
06/09/2022
tot
11/09/2022
 
 
locatie

Architectuurmuseum van de Technische Universiteit van München

toegang

Conferentie€ 590
Online programma€ 120

Registratie via ICAM

Lees ook

Disclosing Futures - Rethinking Heritage

Conferentie in Het Nieuwe Instituut

Erfgoed innoveert. Dat zit deels in technologische vooruitgang, maar vooral in het bevragen van de huidige praktijk. Een collectie is geen neutrale weergave van het verleden, maar krijgt betekenis door de interactie met en interpretatie van een nieuwe generatie gebruikers. Dat maakt dat erfgoed per definitie toekomstgericht moet zijn. Op de conferentie Disclosing Futures - Rethinking Heritage, op 2, 3, en 4 november in Het Nieuwe Instituut, gaan we in gesprek over de heroriëntatie op de erfgoedtaak en innovatie als voorwaarde voor duurzaam collectiebeheer.