Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut is partner binnen het NWO project The Critical Visitor waarin de vraag centraal staat hoe erfgoedinstellingen door middel van hun organisatie, collecties en het tentoonstellingsbeleid nieuwe vormen van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen. Het vijfjarig onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van 15 culturele en wetenschappelijke instellingen.

Dit programma is de feestelijke start van The Critical Visitor: Intersectional Approaches to Rethinking and Retooling Inclusion and Accessibility in Heritage Spaces. Het onderzoeksteam bestaande uit Eliza Steinbock (Universiteit Leiden), Hester Dibbits (Reinwardt Academie, AHK en Erasmus Universiteit Rotterdam), Dirk van den Heuvel (Jaap Bakema Study Centre, TU Delft, Het Nieuwe Instituut), en twee PhD kandidaten presenteren de vijf sub-projecten, waaronder een reeks veldlaboratoria, archiefinteracties met kunstenaars en salonseries om ook de beroepspraktijk en het publiek bij het project te betrekken.

In gesprek met het publiek introduceren de vijftien academische, publieke en private partners hun relatie tot en geschiedenis van werken met theorieën over intersectionaliteit en bestaande en nieuwe methoden ter bevordering van inclusiviteit en toegankelijkheid. De partners lichten hun rollen binnen het Critical Visitor project nader toe. De middag sluit af met een feestelijke borrel met hapjes waarin de partners en het publiek elkaar verder kunnen leren kennen.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het LDE Centre for Global Heritage and Development.

Over NWO Smart Culture

Smart Culture - Kunst en Cultuur is gericht op onderzoek binnen de domeinen van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het doel is verbindingen te leggen tussen concrete innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en meeromvattende wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Consortiumpartners The Critical Visitor

Het Nieuwe Instituut, Van Abbemuseum , Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Nynke Hieke Feenstra, Research Centre for Material Culture, IHLIA LGBT+ Heritage, Atria, The Amsterdam Museum, Studio i Platform for inclusive culture, Imagine-IC, samen met de aanvragers Universiteit van Leiden, Reinwardt Academie Amsterdam, en TU Delft.

datum
16/01/2020
tijd
15:00 – 18:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis Graag aanmelden via Tickets