Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op donderdag 30 juni vindt in Amsterdam het symposium Archival Interactions: Performing Intersectional Counter-Archives plaats. Het is onderdeel van het langlopende NWO-traject The Critical Visitor, waarin Het Nieuwe Instituut partner is. Namens Collecting Otherwise geven Setareh Noorani en Hannah Dawn Henderson er een presentatie. 

De deelnemers aan dit symposium staan in het bijzonder stil bij wat je de performancedimensie van de omgang met archieven zou kunnen noemen. Archiefinteracties bestaan in allerlei gedaanten, die allemaal gepaard gaan met een eigen soort ‘opvoering’ van handelingen, gedachten, gevoelens en uitwisseling. Archivarissen en archiefstukken hebben hun onderlinge dynamiek, onderzoekers en documenten gaan een relatie aan, kunstenaars ontwikkelen een wisselwerking met fragmenten uit archiefcollecties waarmee ze werken, ontwerpers verhouden zich tot archiefprofessionals, etc. Ten slotte is er de belangrijke interactie tussen archieven en de zogenaamde ‘contra-archieven’ van het alternatieve, niet-canonieke erfgoed dat geïnstitutionaliseerde collecties bevestigt, bevraagt, bestrijdt en verrijkt.

Hoewel het vluchtige, tijdelijke en vergankelijke karakter van een performance in strijd lijkt met de notie van beheer en behoud, zijn de opgevoerde archiefinteracties van wezenlijk belang voor ons denken over de archiefpraktijk. Welke invloed hebben zulke interacties op de betrokkenen? Welke kennis en inzichten brengen ze voort?

Lees meer over het symposium op de website van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar het evenement in het gebouw van de DAS Graduate School (de masteropleidingen van de Academie voor Theater en Dans) wordt georganiseerd.

The Critical Visitor

De focus van het project The Critical Visitor ligt op museologie en archiefstudies: wie worden wel en wie niet vertegenwoordigd, wie hebben toegang tot deze ruimtes van culturele identiteit en institutioneel geheugen? Onder leiding van Dirk van den Heuvel (Jaap Bakema Study Centre, Het Nieuwe Instituut/TU Delft), Eliza Steinbock (Universiteit Leiden, hoofdaanvrager) en Hester Dibbits (Reinwardt Academie, Amsterdam) werken 15 partners, waaronder Amsterdam Museum, IHLIA en het Van Abbe Museum, gedurende vijf jaar aan intersectionele instrumenten die mechanismen van uitsluiting en onderdrukking niet alleen blootleggen, maar ook ontmantelen.

datum
30/06/2022
tijd
10:00 – 22:00
 
 
locatie

DAS Graduate School
Overhoeksplein 2
Amsterdam

toegang

Gratis
Aanmelden voor 23 juni, via dit formulier