Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

2022
06
Sep
06/09/2022 – 11/09/2022
 

Het Nieuwe Instituut neemt deel aan een aantal sessies en presentaties tijdens de conferentie van ICAM (International Confederation of Architectural Museums) die van 6 tot en met 11 september in München wordt gehouden.

2022
30
Jun

Op donderdag 30 juni vindt in Amsterdam het symposium Archival Interactions: Performing Intersectional Counter-Archives plaats. Het is onderdeel van het langlopende NWO-traject The Critical Visitor, waarin Het Nieuwe Instituut partner is. Namens Collecting Otherwise geven Setareh Noorani en Hannah Dawn Henderson er een presentatie. 

2022
22
Jun
14:00 – 17:00
Het Nieuwe Instituut

De tweede editie van The Queer Salon gaat op zoek naar verborgen geschiedenissen van de diverse LGBTIQ+-gemeenschappen en -personen.

2021
25
Nov
19:30 – 21:00
Het Nieuwe Instituut

Marie Stender en Hilde Heynen zijn de keynote sprekers op de slotmanifestatie van het jaarcongres van het Jaap Bakema Study Centre, The Observers Observed: Architectural Uses of Ethnography. Zij zullen ingaan op de verwevenheid van de twee vakgebieden en de productieve interacties tussen architectuur en etnografie onderzoeken. Dirk van den Heuvel zal een gesprek modereren met de twee sprekers en het publiek.

2021
24
Nov
24/11/2021 – 25/11/2021
 

De conferentie van het Jaap Bakema Study Centre gaat over de invloed van etnografie op de architectuur. Architecten maken al sinds de negentiende eeuw gebruik van etnografie om de architectonische discipline verder te ontwikkelen en de maatschappelijke rol van de architect opnieuw vorm te geven.

2021
09
Sep

Architectuurtheoreticus Albena Yaneva bespreekt vragen als: wat voor ontastbare, belichaamde en sociale kennis schuilt er in archieven? Hoe zouden we zulke kennis kunnen activeren? Wat houdt een archief op het gebied van architectuur überhaupt in? En zit er een ambachtelijke kant aan archiveren? Aan de hand van haar van haar laatste boek, Crafting History and the Quest for Architectural Legacy, presenteert ze haar onderzoek naar de onuitgesproken kennis die archiveren oplevert.

2021
05
Jun

Ter afsluiting van Art on Display 1949-69 gaan Guus Beumer en Aric Chen in gesprek met de curatoren van de tentoonstelling, Penelope Curtis en Dirk van den Heuvel, over de baanbrekende ontwerpen van Carlo Scarpa, Aldo van Eyck, Lina Bo Bardi en anderen, en de rol die tentoonstellingen kunnen spelen bij het aan de orde stellen van actuele, maatschappelijke kwesties. 

2021
11
Feb

De serie The Queer Salon werpt een kritische blik op geïnstitutionaliseerde erfgoedruimtes voor ‘insiders’, zoals nationale archieven en collecties, en hun toegankelijkheid voor ‘outsiders’, voor ‘kritische bezoekers’, om op die manier de praktijk van institutionalisering en canonisering open te breken. Met een aantal gasten praten we over inclusiviteit en toegankelijkheid in de erfgoedsector. Zijn er blinde vlekken en hiaten te herkennen binnen de huidige erfgoedpraktijk?

2020
26
Nov

Als onderdeel van de conferentie van het Jaap Bakema Study Centre, waarin een kritische blik wordt geworpen op de wisselwerking tussen architectuur en digitale cultuur in de jaren zeventig, gaat Armin Linke in gesprek met Georg Vrachliotis en Dirk van den Heuvel. Tijdens deze presentatie zal er bij enkele projecten die de huidige staat van technologische landschappen wereldwijd, van media-archieven en data-archeologie tot controlekamers en serverparken worden stilgestaan.

 

 

2020
25
Nov
25/11/2020 – 26/11/2020
Het Nieuwe Instituut Online

Deze conferentie van het Jaap Bakema Study Centre werpt een kritische blik op de wisselwerking tussen architectuur en digitale cultuur sinds de jaren zeventig. Hoe heeft de opkomende informatiemaatschappij vorm gekregen in de architectuur? Welke nieuwe typologieën zijn er ontwikkeld? En welke rol heeft de architectuur gespeeld in de discussie over kunstmatige intelligentie?

2020
16
Jan

Startbijeenkomst van het NWO project The Critical Visitor waarin de vraag centraal staat hoe erfgoedinstellingen door middel van hun organisatie, collecties en het tentoonstellingsbeleid nieuwe vormen van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen. Het vijfjarig onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van 15 culturele en wetenschappelijke instellingen.

2019
21
Nov

Esra Akcan verzorgde de afsluitende lezing tijdens de Jaap Bakema Study Centre conferentie 2019 Architecture and Democracy 1965-1989: Urban Renewal, Populism and the Welfare State. Akcan onderzoekt het idee en de vormen van een ‘open architectuur’ via een grondige analyse van de stadsvernieuwing in de immigrantenwijk Kreuzberg in de jaren tachtig.

2019
14
Nov
19:00 – 21:00
 

Studio Ossidiana geeft een lezing over de installatie Animal Encounters en hun onderzoek aan MIT en de Jan van Eyck Academie. Na afloop gaat Dirk van den Heuvel met Giovanni Bellotti en Alessandra Covini in gesprek over architectuur, ecologie en ontmoetingen tussen verschillende soorten.

2019
09
Nov

Gesprekken over strategieën om tentoonstellingen te reconstrueren, over manieren om naar kunst te kijken vanuit historisch perspectief, en over de vraag hoe ontwerp ons helpt naar kunst te kijken en ons daar toe te verhouden. Met Dirk van den Heuvel (Jaap Bakema Study Centre/Het Nieuwe Instituut), Penelope Curtis (Calouste Gulbenkian Museum), Wouter Davidts (kunst- en architectuurhistoricus), Guus Beumer (directeur van Het Nieuwe Instituut) en Ippolito Pestellini Laparelli (architect, tentoonstellingsontwerper en partner van OMA).

2019
08
Nov

De tentoonstelling Art on Display 1949-69 in het Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon is het resultaat van een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut/Jaap Bakema Study Centre en het Gulbenkian Museum. De expositie behandelt de relatie tussen kunst, architectuur en publiek aan de hand van door architecten ontworpen kunsttentoonstellingen. Art on Display 1949-69 loopt tot maart 2020 in Lissabon en krijgt daarna een vervolg in Het Nieuwe Instituut.

2019
13
Okt

Studio Ossidiana toont op basis van een ruimtelijke installatie hoe architectuur vorm kan geven aan de ontmoeting tussen mens en andere dieren. Aan de hand van nieuw onderzoek, speciaal ontwikkelde modellen en archiefselecties uit de Rijkscollectie worden de verschillende relaties tussen de leefwerelden van mens en dier zichtbaar gemaakt en verbeeld, van papegaaistok tot ecosysteem.

2019
25
Apr

Het Jaap Bakema Study Centre organiseert een internationaal PhD-colloquium, in samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het onderwerp van het colloquium is 'Architecture and Democracy', tevens het thema van het nieuwe PhD-programma van het Jaap Bakema Study Centre.

2019
07
Mrt

Op donderdag 7 maart geeft Georg Vrachliotis (Karlsruhe Institute of Technology) de laatste lezing in het discursieve programma van Habitat: Expanding Architecture. Vrachliotis zal spreken over de invloed van systeemtheorie op architectuur en stedenbouw, met bijzondere aandacht voor de Zwitserse architect Fritz Haller, die een van de meest enigmatische visies op totale stedelijke systemen ontwikkelde.

2019
24
Feb

In februari organiseert het Jaap Bakema Study Centre archiefgesprekken met en over de auteurs van het archiefmateriaal dat te zien is in Habitat: Expanding Architecture. Zondag 24 februari zijn Pjotr Gonggrijp en Frits Palmboom te gast, die zullen vertellen over hun werk aan de hand van het materiaal in de tentoonstelling.

2019
03
Feb

In februari organiseert het Jaap Bakema Study Centre archiefgesprekken met en over de auteurs van het archiefmateriaal dat te zien is in Habitat: Expanding Architecture. Zondag 3 februari zijn leden van de zogenaamde Tanthofwerkgroep te gast, die in de jaren ‘70 verantwoordelijk was voor het herziene ontwerp van de Delftse uitbreidingswijk Tanthof. Frans Hooykaas, Peter Lüthi, Joost Váhl, Hiwe Groenewolt en Anneloes Groenewolt-van den Berg zullen hun herinneringen aan dit proces delen aan de hand van het materiaal in de tentoonstelling.

2018
13
Dec

Hadas Steiner (University at Buffalo, NY) geeft een lezing over de geschiedenis van het ecologisch denken in architectuur en stedenbouw. Ze bespreekt hoe dit concept vanuit de biologie in het architectuurdiscours geïntroduceerd werd, en hoe deze termen gedurende de jaren '50, '60 en '70 verschillend werden geïnterpreteerd en ingezet door architecten als Alison en Peter Smithson of John McHale. Ze gaat onder meer in op de ornithologische architectuur van Cedric Price, die de volière van de London Zoo ontwierp.

2018
28
Nov

De vijfde jaarlijkse conferentie van het Jaap Bakema Study Centre is gewijd aan Aldo en Hannie van Eyck. Als eerbetoon aan hun verdiensten en als viering van hun werk, brengt de conferentie academici en professionals uit het architectuurveld samen om de rijke nalatenschap van hun ideeën en aspiraties voor een humanistische architectuur te verkennen.

2018
01
Nov

Samen met TU Delft organiseert het Jaap Bakema Study Centre een onderzoeks- en archiefseminar met Leonardo Zuccaro Marchi en Elisa Dainese, waarop tevens het nieuwe PhD-programma Architecture and Democracy zal worden aangekondigd.

2018
25
Okt
Als onderdeel van het discursieve programma rondom Habitat: Expanding Architecture geeft Alessandra Ponte een lezing over het concept ‘totaalomgeving’ en de relatie met energielandschappen en megastructuren in Canada.
2018
19
Okt

De onderzoeksinstallatie Habitat: Expanding Architecture belicht een belangrijk moment in de geschiedenis van de architectuur en stedenbouw: het tiende CIAM-congres van 1956 in Dubrovnik. Daar stond het begrip 'habitat' centraal: een bredere opvatting van architectuur via een nieuwe ecologische benadering, die architectuur niet als een autonome discipline zag, maar als onderdeel van een groter, dynamisch geheel.

2018
26
Sep
16:00 – 18:00
Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Als vervolg op het Queering Architecture-seminar in 2016 organiseert het Jaap Bakema Study Centre opnieuw een seminar rond dit thema. Ditmaal zal Joel Sanders, architect en docent aan Yale University, een lezing geven over diversiteit en inclusiviteit in architectuur, waarbij hij uitgaat van het ‘ongehoorzame’ of ‘onaangepaste’ lichaam.

2018
26
Mrt
14:00 – 18:00
 

Op 26 maart organiseert het Jaap Bakema Study Centre in samenwerking met TU Eindhoven en TU Delft een symposium over innovatieve woonconcepten voor senioren. Met o.a. Floris Alkemade, Dick van Gameren en Ioulia Ossokina.

2018
18
Mrt

Op 18 maart presenteren het Jaap Bakema Study Centre en Archis/Volume het boek Jaap Bakema and the Open Society, het eerste uitvoerige werk over deze Nederlandse architect en diens ideeën en idealen met betrekking tot de samenleving als geheel. Met Dirk van den Heuvel, Brita Bakema, Arnold Reijndorp, Dick van Gameren, Frans Hooykaas, en Herman Hertzberger.

2018
01
Feb

Een avond waarop wordt gespeculeerd over alternatieve strategieën voor hergebruik en behoud van architectuur. Lionel Devlieger (Rotor), Suzanne Mulder (Het Nieuwe Instituut), Neil Bingham (Victoria & Albert Museum) en Dirk van den Heuvel (Jaap Bakema Study Centre) gaan hierover in gesprek met als voorbeelden de gebouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Robin Hood Gardens in Londen.

2017
23
Nov

Van Vitruvius en Villard de Honnecourt tot Building Information Modeling (BIM) – architectonisch ontwerpen is van oudsher onderhevig aan een steeds verdergaande arbeidsverdeling binnen de bouwsector. In zijn lezing besprak Michiel Riedijk welke gevolgen dit heeft voor zowel de architectuurpraktijk als het -onderwijs.

2017
22
Nov
22/11/2017 – 24/11/2017
 

Het Jaap Bakema Study Centre faciliteerde het vijfde thematische congres van het European Architecture History Network, The Tools of the Architect, in samenwerking met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het congres, gehouden van 22 tot 24 november 2017, verplaatste zich op 23 november naar Het Nieuwe Instituut, waar een reeks papers werd gepresenteerd en Michiel Riedijk de keynote-lezing gaf.

2017
29
Jun

Op 29 juni 2017 werd een tentoonstelling gehouden van ontmantelde onderdelen van het gebouw van het voormalige ministerie van Sociale Zaken in situ. Dit gebeurde tijdens de eindpresentatie van Studio Rotor: Deconstruction. De sessie markeerde het einde van een intensieve workshopperiode van tien weken met de gasthoogleraren van de TU Delft, Lionel Devlieger en Maarten Gielen van het Brusselse Rotor. Het onderwijsprogramma bestond naast een internationale conferentie op de TU Delft en archiefseminars op Het Nieuwe Instituut uit de analyse van case studies, locatiebezoeken en radicaal herontwerpopdrachten.

2017
16
Jun

Op 16 juni organiseerde het Jaap Bakema Study Centre een symposium over de urgente vraag naar betaalbare woningbouw, de planning en het ontwerp ervan. Het symposium maakte deel uit van het International Social Housing Festival 2017 en bracht een keur aan internationale onderzoekers en ontwerpers samen: Kenny Cupers, Anne Kockelkorn, Jörg Stollmann, René Boer, Mirjana Milanovic en Dick van Gameren.

2017
09
Feb

Crossovers brengt een levendig netwerk van Ph.D. onderzoekers, professionals en deskundigen samen om vanuit verschillende perspectieven actuele kwesties met betrekking tot de gebouwde omgeving te bespreken. Onderwerp van discussie zijn de laatste bevindingen uit promotieonderzoek in Nederland op het gebied van architectuur, geschiedenis, theorie, urbanisme, onroerend goed en bouwtechnologie. Met korte presentaties van Ph.D. onderzoekers, lezingen en reacties van Janneke van Kersen, Siebe Bakker, Ton Bastein, Alex Jachnow, Marta Malé-Alemany, en een keynote lezing door Dietmar Offenhuber.

2016
11
Dec
14:30 – 16:30
 

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek The Space Between van Alison en Peter Smithson organiseerde het Jaap Bakema Study Centre een lezingenmiddag op 11 december 2016. Sprekers waren Andrew Ballantyne, M. Christine Boyer, Carme Pinós, Max Risselada en Dirk van den Heuvel.

2016
01
Dec
20:00 – 22:00
 

Wat is vandaag de dag nog een architectuurtekening? Hoe kunnen auteurschap en originaliteit worden geherdefinieerd in tijden van elektronische reproductie? Van beautiful BIM tot de onsterfelijke kwaliteit van het hand-getekende. In samenwerking met Jaap Bakema Study Centre. Met architect en kunstenaar Will Alsop.

 

2016
15
Sep

Door met een ‘andere' blik naar de architectuurdiscipline te kijken wordt gezocht naar nieuwe manieren om vanuit het LHBT-perspectief tot een inclusieve benadering van architectuur en stedenbouw te komen. Sprekers zijn onder anderen Henry Urbach, die in 1994 de tentoonstelling Queer Space in New York organiseerde, Wolfgang Voigt, die samen met Uwe Bresan werkt aan een boek over homoseksuele architecten, en Riëtte van der Werff, die bezig is met een bouwproject voor LHBT-senioren in Amsterdam.

2015
01
Dec
20:00 – 22:00
Het Nieuwe Instituut

Maarten Gielens lezing vormt de afsluiting van het tweedaagse congres 'Research on Display. The Architecture Exhibition as a Model for Knowledge Production' georganiseerd door het Jaap Bakema Study Centre samen met de TU Delft.

2015
30
Nov
30/11/2015 – 01/12/2015
Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Het Jaap Bakema Study Centre wijdde zijn tweede jaarlijkse congres aan onderzoek en architectuurtentoonstellingen. Curatoren, onderzoekers en ontwerpers van diverse internationale instellingen lieten hun licht schijnen over de wijze waarop kennisproductie en vernieuwing samenhangen met het tentoonstellingsontwerp. 

2015
02
Nov
11:00 – 17:00
Het Nieuwe Instituut

Het Jaap Bakema Study Centre organiseerde op 2 november 2015 de tweede Total Space research workshop in Het Nieuwe Instituut. In korte presentaties en exploratieve gesprekken werd de impact van digitale technologie op architectuur en stedenbouw nader onderzocht. Welke soorten ruimten komen door nieuwe digitale informatiesystemen tot stand?

2015
09
Jun
20:00 – 22:00
Het Nieuwe Instituut

Op 9 juni 2015 gaf Professor M. Christine Boyer (Princeton University, USA) een lezing over de open samenleving en de relatie tussen architectuur, planning en democratie in de 20e eeuw. Aansluitend volgde een gesprek naar aanleiding van het tijdschrift Footprint #16 over commons (nieuwe vormen van gemeenschappelijk initiatief) en de stedelijke omgeving. 

2014
04
Dec

Discussie over de actuele invulling van het begrip ‘sociale ruimte’ dat voor de architecten van het structuralisme zo essentieel was. De ruimte waar mensen elkaar ontmoeten is inmiddels ook een virtuele omgeving geworden. Hoe gaan ruimtelijk ontwerpers en ontwerpers in het digitale domein met deze nieuwe sociale ruimte om?

2014
25
Nov
09:30 – 17:00
Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Het Jaap Bakema Study Centre organiseert in het kader van de Nederlandse inzending ‘Open: A Bakema Celebration’ voor de architectuurbiënnale in Venetië een speciale conferentie gewijd aan het werk van Jaap Bakema (1914-1981) en zijn idee van een open samenleving.

2014
13
Nov

Een aantal structuralistische gebouwen zijn recent ingrijpend verbouwd om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Tijdens deze discussieavond  zal het hergebruik van structuralistische architectuur centraal staan. Onderzoekers, architecten, gebruikers, eigenaren en performers maken samen de balans op.

2014
02
Okt
15:00 – 17:00
Het Nieuwe Instituut

Een reeks wekelijkse gesprekken in de dubbeltentoonstelling Structuralisme met tijdgenoten, architecten, critici, onderzoekers, gebruikers en opdrachtgevers. De thema's van de Salons zijn gerelateerd aan de vier bedrijven van de tentoonstelling. De gesprekken worden geleid door Dirk van den Heuvel.

2014
20
Sep
16:30 – 19:00
 

Zaterdag 20 september is de feestelijke opening van Structuralisme. Voorafgaand aan de opening verzorgt de Engelse architectuurhistoricus Kenneth Frampton om 15 uur de lezing Casbah Organisée as City-in-miniature: Open Work vs. Space of Public Appearance.

2014
28
Jun
28/06/2014 – 05/10/2014
Het Nieuwe Instituut

Op de Architectuur Biënnale van Venetië 2014 werden de publieke kanten van de architect Jaap Bakema (1914-1981) belicht. In Rotterdam ging de aandacht uit naar de privépersoon Bakema en de artistieke samenwerking met zijn vrouw en beeldend kunstenaar Sia Bakema (1919-2006).