2018
01
Feb

Een avond waarop wordt gespeculeerd over alternatieve strategieën voor hergebruik en behoud van architectuur. Lionel Devlieger (Rotor), Suzanne Mulder (Het Nieuwe Instituut), Neil Bingham (Victoria & Albert Museum) en Dirk van den Heuvel (Jaap Bakema Study Centre) gaan hierover in gesprek met als voorbeelden de gebouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Robin Hood Gardens in Londen.

Afgelopen activiteiten

2017
23
Nov

Van Vitruvius en Villard de Honnecourt tot Building Information Modeling (BIM) – architectonisch ontwerpen is van oudsher onderhevig aan een steeds verdergaande arbeidsverdeling binnen de bouwsector. In zijn lezing besprak Michiel Riedijk welke gevolgen dit heeft voor zowel de architectuurpraktijk als het -onderwijs.

2017
22
Nov
22/11/2017 – 24/11/2017
 

Het Jaap Bakema Study Centre faciliteerde het vijfde thematische congres van het European Architecture History Network, The Tools of the Architect, in samenwerking met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het congres, gehouden van 22 tot 24 november 2017, verplaatste zich op 23 november naar Het Nieuwe Instituut, waar een reeks papers werd gepresenteerd en Michiel Riedijk de keynote-lezing gaf.

2017
29
Jun

Op 29 juni 2017 werd een tentoonstelling gehouden van ontmantelde onderdelen van het gebouw van het voormalige ministerie van Sociale Zaken in situ. Dit gebeurde tijdens de eindpresentatie van Studio Rotor: Deconstruction. De sessie markeerde het einde van een intensieve workshopperiode van tien weken met de gasthoogleraren van de TU Delft, Lionel Devlieger en Maarten Gielen van het Brusselse Rotor. Het onderwijsprogramma bestond naast een internationale conferentie op de TU Delft en archiefseminars op Het Nieuwe Instituut uit de analyse van case studies, locatiebezoeken en radicaal herontwerpopdrachten.

2017
16
Jun

Op 16 juni organiseerde het Jaap Bakema Study Centre een symposium over de urgente vraag naar betaalbare woningbouw, de planning en het ontwerp ervan. Het symposium maakte deel uit van het International Social Housing Festival 2017 en bracht een keur aan internationale onderzoekers en ontwerpers samen: Kenny Cupers, Anne Kockelkorn, Jörg Stollmann, René Boer, Mirjana Milanovic en Dick van Gameren.

2017
09
Feb

Crossovers brengt een levendig netwerk van Ph.D. onderzoekers, professionals en deskundigen samen om vanuit verschillende perspectieven actuele kwesties met betrekking tot de gebouwde omgeving te bespreken. Onderwerp van discussie zijn de laatste bevindingen uit promotieonderzoek in Nederland op het gebied van architectuur, geschiedenis, theorie, urbanisme, onroerend goed en bouwtechnologie. Met korte presentaties van Ph.D. onderzoekers, lezingen en reacties van Janneke van Kersen, Siebe Bakker, Ton Bastein, Alex Jachnow, Marta Malé-Alemany, en een keynote lezing door Dietmar Offenhuber.

2016
11
Dec
14:30 – 16:30
 

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek The Space Between van Alison en Peter Smithson organiseerde het Jaap Bakema Study Centre een lezingenmiddag op 11 december 2016. Sprekers waren Andrew Ballantyne, M. Christine Boyer, Carme Pinós, Max Risselada en Dirk van den Heuvel.

2016
01
Dec
20:00 – 22:00
 

Wat is vandaag de dag nog een architectuurtekening? Hoe kunnen auteurschap en originaliteit worden geherdefinieerd in tijden van elektronische reproductie? Van beautiful BIM tot de onsterfelijke kwaliteit van het hand-getekende. In samenwerking met Jaap Bakema Study Centre. Met architect en kunstenaar Will Alsop.

 

2016
15
Sep
15:00 – 17:30
 

Door met een ‘andere' blik naar de architectuurdiscipline te kijken wordt gezocht naar nieuwe manieren om vanuit het LHBT-perspectief tot een inclusieve benadering van architectuur en stedenbouw te komen. Sprekers zijn onder anderen Henry Urbach, die in 1994 de tentoonstelling Queer Space in New York organiseerde, Wolfgang Voigt, die samen met Uwe Bresan werkt aan een boek over homoseksuele architecten, en Riëtte van der Werff, die bezig is met een bouwproject voor LHBT-senioren in Amsterdam.

2015
01
Dec
20:00 – 22:00
Het Nieuwe Instituut

Maarten Gielens lezing vormt de afsluiting van het tweedaagse congres 'Research on Display. The Architecture Exhibition as a Model for Knowledge Production' georganiseerd door het Jaap Bakema Study Centre samen met de TU Delft.

2015
02
Nov
11:00 – 17:00
Het Nieuwe Instituut

Het Jaap Bakema Study Centre organiseerde op 2 november 2015 de tweede Total Space research workshop in Het Nieuwe Instituut. In korte presentaties en exploratieve gesprekken werd de impact van digitale technologie op architectuur en stedenbouw nader onderzocht. Welke soorten ruimten komen door nieuwe digitale informatiesystemen tot stand?

2015
09
Jun
20:00 – 22:00
Het Nieuwe Instituut

Op 9 juni 2015 gaf Professor M. Christine Boyer (Princeton University, USA) een lezing over de open samenleving en de relatie tussen architectuur, planning en democratie in de 20e eeuw. Aansluitend volgde een gesprek naar aanleiding van het tijdschrift Footprint #16 over commons (nieuwe vormen van gemeenschappelijk initiatief) en de stedelijke omgeving. 

2014
04
Dec

Discussie over de actuele invulling van het begrip ‘sociale ruimte’ dat voor de architecten van het structuralisme zo essentieel was. De ruimte waar mensen elkaar ontmoeten is inmiddels ook een virtuele omgeving geworden. Hoe gaan ruimtelijk ontwerpers en ontwerpers in het digitale domein met deze nieuwe sociale ruimte om?

2014
13
Nov

Een aantal structuralistische gebouwen zijn recent ingrijpend verbouwd om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Tijdens deze discussieavond  zal het hergebruik van structuralistische architectuur centraal staan. Onderzoekers, architecten, gebruikers, eigenaren en performers maken samen de balans op.

2014
20
Sep
16:30 – 19:00
 

Zaterdag 20 september is de feestelijke opening van Structuralisme. Voorafgaand aan de opening verzorgt de Engelse architectuurhistoricus Kenneth Frampton om 15 uur de lezing Casbah Organisée as City-in-miniature: Open Work vs. Space of Public Appearance.

2014
28
Jun
28/06/2014 – 05/10/2014
Het Nieuwe Instituut

Op de Architectuur Biënnale van Venetië 2014 werden de publieke kanten van de architect Jaap Bakema (1914-1981) belicht. In Rotterdam ging de aandacht uit naar de privépersoon Bakema en de artistieke samenwerking met zijn vrouw en beeldend kunstenaar Sia Bakema (1919-2006).